Historia Finałów
Sztabu WOŚP w Nowym Stawie

XIV Finał -  styczeń 2006

1 100,00 zł

XV Finał -  stycz 2007

1 500,00 zł

XVI Finał - 13 stycznia 2008

5 572,00 zł

XVII Finał - 11 stycznia 2009

7 436,96 zł

18. Finał - 2010

9 085,28 zł

19. Finał - 9 stycznia 2011

11 567,55 zł

Wolontariusze do puszek: 8.695,09 zł

Z licytacji przedmiotów: 1.213,13 zł

Ze stoisk rozmaitości organizowanych przez placówki oświatowe, Koło Gospodyń Trępnowy: 407,59 zł

Podczas turnieju brydża sportowego, tenisa stołowego, siatkówki oraz piłki nożnej: 614,25 zł

Podczas dyskoteki w Dębinie: 637,49 zł

20. Finał - 8 stycznia 2012

15 446,99 zł

Wolontariusze do puszek zebrali: 13.156,48 zł

Z licytacji przedmiotów: 1.397,00 zł

Z licytacji na aukcjach allegro: 437,06 zł

Przedszkole, SP2, z Turnieju Tenisa oraz innych dodatkowych zbiórek: 421,45 zł

21. Finał - 13 stycznia 2013

18 560,63 zł

Wolontariusze do puszek zebrali: 9.774,09 zł

Z licytacji przedmiotów: 4.175,00 zł (w tym licytacje w Dębinie - 2.110,00 zł)

Z licytacji na aukcjach allegro: 288,92 zł

Z innych dodatkowych akcji: 2.309,87 zł

Przekazane od mieszkańców miasta partnerskiego Wilstern w Niemczech: 2.012,75 zł

22. Finał - 2014

17 297,71 zł

Wolontariusze do puszek: 11.412,00 zł 

Z licytacji przedmiotów: 2.205,00 zł

Waluta obca: 162,06 zł (39,01 EURO)

Świetlica Wiejska w Dębinie podczas Zabawy Tanecznej: 3.020,29 zł

Z licytacji na aukcjach allegro: 132,50 zł

Z innych dodatkowych akcji: 365,86 zł

23. Finał - 11 stycznia 2015

18 756,13 zł

24. Finał - 10 stycznia 2016

24 120,89 zł

25. Finał - 15 stycznia 2017

31 122,28 zł

26. Finał - 14 stycznia 2018

35 630,82 zł

27. Finał - 13 stycznia 2019

46 370,69 zł

28. Finał - 12 stycznia 2020

57 068,19 zł

- 1.610,80 zł - akcje zasilające konto Fundacji online w tym:

29. Finał - 2021

84 329,01 zł

Prowadzone jeszcze były licytacje online, licytacja gablotowa itd., z których dochód trafił do puszek wolontariuszy lub do terminala. 

30. Finał - 2022

204 206,39

Konkurs Srebrna Klasa: 2.893,18 zł (do puszki kwestarskiej wolontariusza).

31. Finał - 2023

325 258,28 zł 

Konkurs Srebrna Klasa: 3.177,12 zł. (do puszki kwestarskiej wolontariusza).
Licytacje stacjonarne w Galerii Żuławskiej: 14.990,00 zł. (do puszki kwestarskiej wolontariusza).

32. Finał - 2024

223 190,51 zł 

Konkurs Srebrna Klasa: 5 361,31 zł. (do puszki kwestarskiej wolontariusza).